న్యూ ఇయర్ వేడుకలు.. హైదరాబాద్ పోలీసుల కండిషన్లు!

రేపు రాత్రి నుంచి న్యూ ఇయర్ వేడుకలు వేడుకలను సంతోషంగా జరుపుకోవాలన్న పోలీసు శాఖ శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిస్తే చర్యలు తప్పవంటూ హెచ్చరిక ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలను

Read more